HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)

“Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Yüksek Frekanslı Ses”

Dalgası Isıl Enerjisi ile Kanser Tümörleri Tedavisi

 
 

Ultrasonik Ses Dalgalarınının taşıdığı ısı enerjisinin insan vücudu üzerinde tedavi amaçlı olarak kullanılması çok yeni bir teknoloji olmamakla birlikte, genel olarak bu tür

 uygulamalar fizik tedavi ve  açık cerrahi müdahalelerde yer almaktadır. Bu tekniğin “kes i olmadan” (non-invasive) olarak uygulanabilmesi ancak bilgisayar yazılım ve 

donanımlarındaki gelişimin yanı sıra, yarı-iletken malzeme teknolojilerinin aldığı hızlı yol ile mümkün oldu.

Öncelikle, cerrahi müdahalenin zor veya imkânsız olduğu durumlarda iç kanamaları durdurmak amacı ile geliştirilen bu tür cihazlar, daha sonraları oluşan tümörlerin yok edilmesinde ve/veya kontrol altına alınmasında da kullanılmaya başlandı.

Cihazın temel çalışma prensibi, transducer (ses kaynağı) adı verilen konkav piezo-elektrik kristallerinin ürettiği ses enerjisinin istenen bölge üzerinde odaklanarak, odak bölgesinde oluşan termal etkisine dayanmaktadır.

Odak bölgesi, öncelikle ileri görüntüleme sistemleri (Ultrasound / Doppler – CT – MRI) ile tespit edilir. Daha sonra bu bölgeye gönderilen ses dalgaları ile hedeflenen hücreler 60 °C’ın üzerinde bir sıcaklığa 0.2 sn. gibi kısa bir süreç içerisinde ulaştırılabilmektedir. Odak bölgesinde yoğunlaşan ısıl enerjinin bu bölgenin dışında bir etkisi olmamaktadır.   

HAIFU sisteminin, tahrip etmek istediği hücre üzerinde 3 çeşit etkisi olmaktadır;

 • Hipertermik Etki: 0.2-1 sn. içerisinde 65-100 °C’lık bir ısıya ulaşan hücrede koagulasyon nekrozuna sebep olur.
 • Kavitasyon: Yüksek frekanslı ses dalgaları nedeniyle hücre içerisindeki sıvıda oluşan hava kabarcıklarının osilasyonu ve yüksek ısı hücre duvarlarının tahrip olarak yıkılmasına neden olur ve hücre parçalanır.
 • Besleyici Kan Damarlarının tahrip edilmesi: Bu yöntemle tümör içindeki 2 mm’den daha küçük çaptaki kan damarları ve kapilerler tahrip edilebilir ve bu, kanser hücresinin ikincil iskemik nekrozuna neden olur.

HAIFU Sisteminin Avantajları;

Non-Invasive bir tekniktir:

 • Vücut içi kanser odağının tamamı vücut dışından yok edilir.
 • Kesi yoktur, dokular üzerinde Radyasyon hasarı oluşmaz.
 • Kateter ve proba ihtiyaç yoktur.
 • Ses dalgası yolu üzerindeki ve odak çevresindeki hücrelerde tahribata neden olmaz

Toplam Maliyet Düşer:

 • Hastanede kalma süresi kısadır
 • “Kan Nakli”ne ihtiyaç yoktur
 • Kıyaslanabilir cerrahi mudehalelere nazaran komplikayonları çok daha azdır
 • Acı çok azdır ve uygulama sonrasında hemen iyileşme süreci başlar
 • Uygulama sonrasında geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı minimumdur.

Eşit Doz Dağılımı Sağlar:

 • Ekstrakorporal yaklaşım hedefteki ultrasonik enerjinin eşit dağıtılmasını sağlar.
 • Mikrodalga, radyo-frekans, lazer ve kriyoterapi gibi bazı diğer minimal invazif tekniklerdekarşılaşılan eşitsiz dağılım sorunlarını çözer.

Hedef doku için sitotoksik tedavi:

 • Tüm hedef alandaki sitotoksik ultrasound dozu hedefteki tüm dokuları yok eder.
 • Geleneksel cerrahi prensiplere uygun şekilde,  kanser odağını in vivo olarak geniş bir kenar doku ile birlikte yok eder.

Uygun Tedavi Şekli:

 • Yapılan tedavinin 3 boyutlu olarak incelenmesi ve teyidi.
 • Tedavi, tümör şekline ve boyutlarına bağlı değildir.

Kan Damarlarında seçicilik:

 • 2 mm çaptan daha ufak damarların imha edilmesindeki güvenilirlik
 • Vaskular Anotomileri nedeniyle konvansiyonel cerrahi müdehale yapılamayacak hastalarda lokal tedavi uygulmaları

Gerçek Zamanlı Tedavi:

 • Gerçek zamanlı tümör tespiti
 • Tedavi sırasında gerçek zamanlı görüntü
 • Tedavi öncesi ve sonrasındaki odak noktasının gerçek zamanlı değişim görüntüsü

Kontrollü Tedavi dozajı:

 • Uygulamanın hedef alan üzerindeki doz etkisi, gerçek zamanlı  ve geri dönüşümlü olarak sürekli izlenebilmektedir.

Kansere Karşı bağışıklık oluşturan hücrelerdeki artış:

 • Lenfositler hedef dokuya infiltre olur ve lenf follikülleri oluşur.
 • Tedavi edilen dokuda CD4+, CD8 ve NK hücrelerinin sayısı ile lokal lenf bezleri artar;  Lokal  kanser bağışıklığının  kuvvetlendiğini gösteren CD4+ / CD8+ oranı oluşur.
 • Tedavi edilen alanın drene olduğu lenf nodlarındaki makrofajlar ve dendritik hücrelerde gözlemlenen artış, lokal antijen sunumunun artışını gösterir.
 • Konakçının periferik lenfosit aktivitesi artar.

Güvenilirlik:

 • Hastanın hayati göstergeleri  operasyon sırasında sabittir, değişmez.
 • Geleneksel Cerrahi müdahalelere  nazaran daha az streslidir.
 • Kalp, Beyin, Böbrekler, Karaciğer ve Akciğer gibi yaşamsal organlar üzerinde hiçbir zehir etkisi yoktur.
 • HIFU ile tedavi sonrasında tümör alanı içerisinde bir yayılma gözlemlenmemiştir.

Çevre Dostu:

 • Radyoaktivite kirliliği yoktur
 • Çevre dokulara zarar vermez
 • Kullanıcılar üzerinde hiçbir zararı yoktur.
 • Çevresel hiçbir hasara yol açmaz.

Uygulama Alanları:

 • Göğüs Kanserleri (Breast Cancer)
 • Habis Kemik Tümörleri (Malignant Bone Tumor)
 • Karaciğer Kanserleri (Liver Cancer)
 • Yumuşak Doku Sarkomaları (Sarcoma of soft Tissue)
 • Böbrek Kanserleri ( Kidney Cancer)
 • Karın Boşluğu Tümörleri (Tumor in Pelvic Cavity)
 • Retroperitoneal Tumörler
 • Pankreas Kanserleri ( Pancreatic Cancer)
 • Metastazlar
 • İleri evre kanserlerde palyatif tedavi amacıyla
 • Geleneksel cerrahiden sonra gelişen solid tümör nükslerinin tedavisinde
 • İkinci kez ameliyatı uygun olmayan, yetersiz tümör eksizyonu sonucu  kalan artık tümörlerin tedavisinde
 • Yüzeyel tümörler  
 • Rektum kanserinin Abdomino-perineal rezeksiyonundan sonraki lokal nüksler,
 • Myoma Uteri,
 • İyi huylu meme tümörleri
 • Yumuşak doku beniğn tümörleri
 • Diğer solid tümörler

Kontrendikasyonları :

 • İçi Boş Organ Tümörleri
 • Mediastinal Tümörler
 • Medülla Spinalis Tümörleri

 

Dünya çapında 100’den fazla merkezde yapılan 50,000’den fazla vak’a arşivi…

Uygulama ve Tedavi merkezleri için irtibata geçiniz…