Neden Doğal Magnetli Açık Tip MR Sistemi?

♦ Doğal Magnetli Açık Tip MR Sistemleri düşük gürültü seviyeleri, düşük işletim maliyetleri ve yüksek verimlilik oranları ile çalışırlar.

♦ Doğal Magnetli Açık Tip MR Sistemleri klinik ihtiyaçların %98’ini karşılar.​

♦ Günümüzde genel olarak kullanılan çekim teknikleri hem “Güçlü Manyetik Alan”, hem de  “Zayıf Manyetik Alan”lı sistemlerin her ikisinde de kullanılmaktadır. Doğal Magnetli Açık Tip MR sistemleri yüksek kalitede düşük maliyetle görüntüleme imkânı sunarlar.

♦ Doğal Magnetli Açık Tip MR Sistemleri hastanelerin günümüzdeki diyagnostik ve klinik ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

♦ Hastanelerin; Personel Durumu, finansal olarak kolay desteklenebilirliliği ve ekonomik göstergeleri doğrultusunda Doğal Magnetli Açık Tip MR sistemlerini iyi performansları, uygun fonksiyonları, düşük maliyetleri ve kullanım kolaylığı açısından en çok ihtiyaç duyulan sistem haline getirmiştir.

♦ Doğal Magnetli Açık Tip MR Sistemleri kliniklerin diyagnostik ihtiyaçlarını karşılar. Bu sistemler, hastalar için konforlu, hasta izleme donanımlarının kullanımı için esnek ve girişimsel uygulamalar için uygundur.

♦ Kanserli hasta takibi, Girişimsel Cerrahi Müdahaleleri ve Biyopsi için özel kullanım imkânı sağlar.

♦ Sadece Diyagnostik amaçlı değil Kanser Klinikleri ve Kadın Hastalıklarının tedavisi sırasında izleme amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

♦ MR izlemeli Biyopsi ve Girişimsel Kanser Tedavilerinde de kullanımı mümkündür.