*Aktif Asistif Uzuv* olarak size sunduğumuz robotic ürün dünyada kendi başına kara vererek biyolojik geri besleme ile çalışan giyilebilir tek Cyborg’dur.

Beyin → Omurilik → Motor Sinir Sistemi → Kas İskelet Sistemi → HAAL → Kas-İskelet Sistemi → Duyusal Sinir Sistemi → Omurilik → Beyin

Spinal Muscular Atrophy (SMA)

Spinobulbar Muscular Atrophy (SBMA)

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

Charcot-Marie-Tooth Disease (CMT)

Distal Myopathy

Inclusion Body Myositis (IBM)

Congenital Myopathy

Muscular Dystrophy

Multiple Sklerose (MS)