Spiral CT ve foton sayma teknolojisini kullanan dünyanın ilk göğüs CT tarayıcısı olan nu:view, Erlangen merkezli AB-CT şirketi tarafından geliştirilmiştir. Nu:view için CE işaretinin yerinde olmasıyla birlikte, yeni tarayıcı Avrupa'daki üniversite hastanelerinde ve radyoloji muayenehanelerinde halihazırda kullanılmaktadır.
Görüntü elde etme işlemi sırasında hasta, incelenecek meme açıklığa uygun bir şekilde yerleştirilerek tarayıcı masasına yüzükoyun yatar.

Herhangi bir kompresyon uygulanmaz, bu da süreci ağrısız hale getirir ve hastaların oldukça rahatsız edici olarak algılanabilecek bir durumda kendilerini güvende hissetmelerine biraz daha yardımcı olur.

 •   Sıkıştırma olmaması,
 •   Gerçek 3-Boyutlu görüntü,
 •   Erken teşhis ve tanı (Stage-I / Stage-II),
 •   Kısa çekim süresi olması (Yüksek çözünürlük ≤ 12 sn),
 •   Sistemin hastaya uyguladığı radyasyon dozunun diyagnostik bir mamografiden daha fazla olmaması ve hastaya göre değişim göstermemesi,
 •   Radyasyon Doz etkisinin *ilgi alanı* ile sınırlı olması, diğer organların ve özellikle vücudun genital bölgesinin radyasyona maruz kalmaması
 •   İşletme maliyeti açısından MR sisteminin iş yükünün ortadan kaldırılması,
 •   Multi-planar (axial, sagital,koronal ve 3B görüntünün aynı anda) izlenebilmesi,
 •   Özellikle malign mikrokalsifikasyon, yoğun meme ve implant bulunan hastalarda görüntüleme avantajı sağlaması,
 •   Kontrast madde ile çalışabilme özelliği bulunması,
 •   Sistemin bulunacağı odanın korunmasına, kurşunlama (shielding) yapılmasına ihtiyaç duyulmaması,
 •   Özel sağlık sigortası geri ödemesi kapsamına dâhil olması
 •   Sistemin pazarlama ve reklam açısından markanızla yüksek katma değer oluşturacaktır.