ANATOM FIT Tomografi, Her Kesitte Güvenli ve Hızlı Tanı!

Sağlık pazarı değişiyor ve dönüşüyor; maliyet etkin Tomografiler, temel klinik uygulamalar için giderek artan bir beklentiye dönüşüyor. Sağlık hizmeti sağlayıcıları bu nedenle daha düşük maliyetle hasta sayısını arttırmaya çalışıyor. Şimdi ANATOM Fit geliyor!

ANATOM Fit'in çift enerji görüntülemesi, ürik asit veya kalsiyum oksalat bileşimlerini tanımlayarak böbrek taşlarının doğru şekilde görüntülenmesini sağlar. Doktorların daha emin bir tanı koymaları ve zaman içinde hastalar için en iyi tedavi planını yapmaları için uygundur. ANKE'nin benzersiz çift enerji görüntülemesi, gut hastalarında ürat kristallerinin kesisiz, spesifik ve hızlı görselleştirilmesini gerçekleştirebilir ve radyologların doğru tanı koymasına yardımcı olur.

Admir3D, sinyalin kuantum özelliklerini doğru bir şekilde oluşturmak ve tanımlamak için matematik ve fizik modellerini uygular. Görüntü gürültüsünü büyük ölçüde azaltmak ve düşük dozla en iyi görüntü kalitesini elde etmek için ham veri, projeksiyon ve görüntü olmak üzere üç alanda iteratif işlemler gerçekleştirilir.

AccuSaving, yenilikçi bir enerji tasarrufu teknolojisidir. Sistem, belirli bir bekleme süresinden sonra veya kullanıcının isteğine bağlı olarak düşük karbon salınımlı bir mod olan "uyku modu"na girecektir. Sistemi tekrar çalışır durumuna getirmek için bir düğmeye basmak yeterlidir.