Erken Teşhis Et, Doğru Tanı Koy, Hızlı Tedavi Et, Takip et

Neredeyse tüm kanser türlerinin tedavisi erken teşhis ve zamanında, doğru tedavi ile başlar.

Ancak bunun için risk değerlendirme, tarama, teşhis, tedavi ve takip sürecindeki her adımın yeniden değerlendirilmesi ve bakım döngüsünün bir bölümündeki iyileştirmelerin diğer bölümlerinde darboğaz yaratmaması için uçtan uca entegre bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir.

Füzyon AI, Yapay Zekadan Daha Güçlü ve Daha Akıllıdır

FüzyonYapay Zekâ®, klinik kanıtlarla desteklenen yapay zeka için standartları belirleyen yeni bir platformdur; hasta öyküsü, klinik bulgular ve görüntüleme, X-Işınımı fiziği, teşhis / tanı laboratuvar verileri, patoloji ve en son derin öğrenme teknikleri gibi bilgilerin, konunun uzmanları tarafından klinik ortaklarla işbirliği içinde benzersiz bir şekilde birleştirilmesidir.

mpMRI ve MRI rehberliğinde Robotik destekli hedefe yönelik Prostat Biyopsisi, Prostat Kanserini çok erken evrede ve %82'nin üzerinde doğruluk oranı ile tespit eden tek entegre modalitedir. 

MRGörüntüleme eşliğinde hedefe yönelik Robotik Prostat Biyopsi, SONOMED Kadıköy’de 3.0T MR cihazı ile hizmetinizde